دسته بندی دیجیتال مارکتینگ
54 مقاله
31 تیر

تبلیغات تلویزیونی و بازارهای سنتی گذشته رفته رفته به فراموشی سپرده می شوند؛ زیرا در دهه های اخیر پیشرفت بسیار چشم گیری در زمینه تبلیغات را شاهد بوده ایم. این شکل جدید …

29 تیر

امروزه با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از  افراد ترجیح می دهند، خریدهای خود را به صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام دهند؛ در نتیجه بازار کسب و کار اینترنتی و یا فروشگاه …

28 تیر

در دهه اخیر نوع تبلیغات و حتی بازاریابی شکل جدید به خود گرفته است. برای افزایش عملکرد این تبلیغات باید زمینه ای بی نظیر را فراهم کرد. این بستر با مولفه ای …